W
Weleda

#
100BON

Medlemsvillkor

Medlemsvillkor för KICKS Club Sverige
Kortutställare: Kicks kosmetikkedjan AB


Medlemskap och klubbkort

Medlemskap utfärdas endast till personer över 16 år. Medlemsförmånerna och klubbkortet gäller enbart för inköp till eget hushåll. Som medlem kan man registrera sitt köp med klubbkort eller legitimation (personnummer). Giltiga ID-handlingar är svenska och finska körkort, ID-kort och pass. Personbevis gäller ej som ID-handling. Klubbkortet är personligt, får ej överlåtas och ska uppvisas vid köp. KICKS har rätt att begära legitimation på medlem som kommer med klubbkort.

Klubbkortet gäller i samtliga KICKS butiker och på www.kicks.se. Förlust av kort anmäls till närmaste KICKS butik eller kundservice. KICKS förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för KICKS Club. Ändringen träder i kraft i anknytning till att medlemmen informerats om förändringen.

Avgifter

Medlemskapet är kostnadsfritt.

Bonus

Poäng ges på KICKS gällande sortiment och tjänster. Presentkort och inköp betalade med bonuscheck hos KICKS ger ej poäng. För att ett köp skall vara bonusgrundande skall legitimation eller klubbkort uppvisas i samband med betalningen.

Som medlem får man en bonuspoäng per krona man handlar för på KICKS. Bonuspoäng utbetalas i form av bonuscheckar. De poäng som är insamlade under de senaste 24 månaderna ligger till grund för bonuscheckar. När man uppnått 1250 bonuspoäng skickas en bonuscheck på 25 kr ut. Som medlem kan man på kicks.se hålla sig uppdaterad om sitt bonuspoängsaldo.

Bonuschecken kan användas som rabatt vid köp motsvarande premiecheckens värde i KICKS butiker eller på www.kicks.se. Bonuscheck kan varken helt eller delvis inlösas mot kontanter. Giltighetstid på bonuschecken är ett år. Förlorad bonuscheck ersätts ej.

Medlemsnivåer

KICKS Club har tre medlemsnivåer; Member 0-999 poäng, Silver 1000-2999 poäng, Gold 3000+ poäng. Medlemsnivån är baserad på totalt köpbelopp de senast 12 månaderna. Vid retur på köp, minskas poängen med motsvarande belopp som returen.

När man som medlem uppnått den poäng som krävs för respektive nivå, uppgraderas man och bibehåller sin nya medlemsnivå under 12 månader. Därefter är det totalt köpbelopp senaste 12 månaderna, som ligger till grund för kommande nivåstatus. Upp- och nedgradering sker löpande under året.

Behandling av personuppgifter och köpinformation

KICKS behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Som medlem i KICKS Club, godkänner du att personuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter om köp som sker hos KICKS sparas och behandlas i maximalt 24 månader. Ändamålet med att registrera, samköra och uppdatera uppgifter är för att upprätthålla god kund- och registervård, att uppgifterna används som underlag för marknads- och kundanalyser samt för kundanpassade medlemserbjudanden.

Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter och är även den enda garantin för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer. Medlemmen har rätt att från KICKS Club kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka av medlemmens personuppgifter som behandlas av KICKS och kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter. Personuppgiftsansvarig för KICKS Club är KICKS Kosmetikkedjan AB. Den som ej önskar mottaga utskick från KICKS Club kan när som helst kontakta KICKS kundservice och begära en så kallad reklamspärr.

Avsluta medlemskap

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen. KICKS har rätt att säga upp medlemskap vid misstanke om att klubbkortet eller medlemskapet missbrukas. 24 månader efter senaste registrerade köp ägde rum, avslutas medlemskapet automatiskt av KICKS och medlemmens innevarande poäng förfaller.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att acceptera ovanstående villkor samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.

Genom att använda Kicks.se godkänner du att vi använder cookies för att höja användarupplevelsen.

Laddar...