W
Weleda

#
100BON

Hållbarhet

Hållbarhet, KICKS

Med siktet inställt på en långsiktigt hållbar verksamhet behöver vi arbeta målinriktat med ett stort antal frågor. Det gör vi! Men vi kan inte göra allt på en gång.

För att hjälpa oss prioritera och säkerställa att vi fokuserar på de ämnen som är allra viktigast har vi i dialog med våra intressenter (kunder, medarbetare, ägare, leverantörer mfl) identifierat fyra huvudområden:

- Att kontinuerligt utöka och förbättra vårt erbjudande (t ex fler hållbara produkter).

- Att aktivt bidra till ett socialt hållbart samhälle (CSR).

- Att minimera den negativa påverkan av vår verksamhet (t ex energiförbrukning, avfallshantering).

- Att ställa hållbarhetsrelaterade krav på leverantörer och andra affärspartners (t ex etik, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor).

Genom att använda Kicks.se godkänner du att vi använder cookies för att höja användarupplevelsen.

Laddar...