Det verkar som att du använder en gammal webbläsare. Det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

FINAL SALE! 30% på reapriset! Just nu fri frakt med PostNord (2-5 dagar)!

Integritetspolicy

KICKS värnar om din personliga integritet. KICKS besökares och kunders förtroende är KICKS mest värdefulla tillgång och därför följer KICKS denna Integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur KICKS samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot KICKS och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta KICKS om du har frågor om KICKS integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via KICKS hemsida kicks.se (”kicks.se”). Policyn gäller även för dig som registrerat dig som medlem för KICKS lojalitetsprogram (”KICKS Club”) samt i förekommande fall vid behandling av personuppgifter i fysisk butik.

Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på kicks.se samt medlemsvillkor för KICKS Club.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
KICKS Kosmetikkedjan AB, org.nr 556432-9281 (”KICKS”) med adress Box 426, 101 28 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Kicks?
Personuppgifter som du har lämnat till KICKS: Du kan komma att ge KICKS information om dig själv när du använder KICKS tjänster såsom vid köp i någon av KICKS fysiska butiker, vid köp eller som besökare på kicks.se, vid medlemskap i KICKS Club eller när du kontaktar KICKS via KICKS Kundservice.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc; samt
 •  Konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc

Personuppgifter som KICKS har samlat in om dig: KICKS samlar in personuppgifter om dig när du använder KICKS tjänster så som vid köp i någon av KICKS fysiska butiker, vid köp eller som besökare på kicks.se, vid medlemskap i KICKS Club eller när du kontaktar KICKS via KICKS Kundservice.

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc;
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på kicks.se genom sökningar och klick;
 • Information om öppnande e-post som KICKS skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från KICKS;
 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund, medlem och besökare;
 • Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier till KICKS Kundservice
 • Information om hur du använder KICKS tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;
 • Bild/videoinspelning från kamerabevakning

Personuppgifter som KICKS har samlat in från tredje part: I vissa fall använder KICKS personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper KICKS eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge KICKS information om vad som hände efter ett klick på en annons för att KICKS ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

För medlemmar med skyddad identitet görs inga postala utskick från KICKS. Om du har angett telefonnummer och e-postadress på Mina Sidor på KICKS hemsida kommer du dock fortfarande få kommunikation via e-post och sms. Inställningar för dessa utskick kan du själv anpassa genom att  logga då in på Mina Sidor.

Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information KICKS har om dig, fyll i detta formulär.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar KICKS dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och KICKS tjänster;
 • För att kunna hantera ditt medlemskap och användarkonto i enlighet med medlemsvillkoren för KICKS Club och utskick som exempelvis bonuscheckar;
 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt medlemsvillkoren för KICKS Club;
 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt medlemsvillkoren för KICKS Club; samt
 • Genomföra analyser av uppgifter för att uppfylla KICKS åtaganden enligt medlemsvillkoren i KICKS Club

 För följande ändamål behandlar KICKS dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar KICKS dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Om du inte är medlem i KICKS Club, för att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
 • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget
 • För att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra lagöverträdelser genom t ex kamerabevakning i butik.

KICKS eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla KICKS tjänster relevanta varför KICKS behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för KICKS. KICKS berättigade intresse att kamerabevaka är att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder. Kamerabevakning sker endast i den omfattning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, exempelvis för närvarande Kamerabevakninglag (2018:1200).

Vidare behandlar KICKS ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera medlemsregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer och används av rätt person.

Om du inte lämnar de personuppgifter till KICKS som behövs för det har KICKS inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla KICKS åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
KICKS kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna hantera KICKS Club och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar i KICKS Club.

Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. KICKS använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av KICKS kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring. KICKS kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att KICKS säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan KICKS komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om KICKS eller en väsentlig del av KICKS tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om KICKS kunder komma att delas.

Vad KICKS inte kommer göra med dina personuppgifter: KICKS kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar KICKS dina personuppgifter?
KICKS och KICKS leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som KICKS har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta KICKS på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter.

Hur länge behandlar KICKS dina personuppgifter?
KICKS behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När KICKS behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar KICKS data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall KICKS behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har KICKS rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. KICKS kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer KICKS att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar KICKS att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta KICKS Kundservice eller som medlem via Mina Sidor på kicks.se.

När du har registrerat dig som medlem i KICKS Club behandlar KICKS dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos KICKS eller annars begär att KICKS ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.

Inspelat material från kamerabevakning i butik sparas maximalt i 30 dagar. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid som polisen har behov av materialet.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån KICKS är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar KICKS dina personuppgifter?
KICKS vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som KICKS behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som KICKS behandlar och för vilka ändamål KICKS använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot KICKS behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att KICKS måste spara personuppgifterna. För att KICKS ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste KICKS visa att KICKS berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till KICKS i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som KICKS vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. KICKS förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till KICKS framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende KICKS behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information KICKS har om dig, fyll i detta formulär.

KICKS användning av cookies och liknande tekniker
KICKS använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av KICKS tjänster. KICKS använder cookies på kicks.se och i KICKS tjänster. Här förklaras hur KICKS använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. KICKS använder sig av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos KICKS används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Användning av Google Analytics
Som ett led i KICKS marknadsföring analyserar KICKS information kring användandet av kicks.se och aktivitet på KICKS sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av KICKS produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av kicks.se för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder KICKS cookies?
De cookies KICKS använder förbättrar normalt sett de tjänster KICKS erbjuder dig. Några av KICKS tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. KICKS använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av KICKS tjänster. KICKS använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. KICKS använder även cookies som möjliggör för KICKS att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av KICKS tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av Integritetspolicyn
KICKS förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på kicks.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.kicks.se/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till KICKS
Har du frågor rörande KICKS hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till KICKS hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta KICKS enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst som medlem logga in på Mina Sidor på kicks.se och avregistrera dig från utskick eller kontakta KICKS Kundservice. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
Kundservice
KICKS Kosmetikkedjan AB
Box 426
101 28 Stockholm

E-post: kundservice@kicks.se
Telefon: 020-42 322
Webb: kicks.se/kundservice

***
Integritetspolicyn fastställdes av Kicks Kosmetikkedjan AB den 30 augusti 2018

Sök

Få först. Betala sen, Dela upp, Betala Direkt, Banköverföring och Kort
KICKS har ett av Sveriges bredaste sortiment inom makeup, doft, hudvård och hårvård. Hos KICKS kan du handla smink, parfym och andra produkter från ledande varumärken såväl i butik som direkt på nätet. Våra utbildade hudterapeuter och makeupartister hjälper dig hitta rätt även online.
Copyright © KICKS 2020Kundservice 020-42 32 22