Det verkar som att du använder en gammal webbläsare. Det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Integritetspolicy

KICKS värnar om din personliga integritet. Våra besökares och kunders förtroende är vår mest värdefulla tillgång och därför följer KICKS denna Integritetspolicy som i sin tur följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Här får du information om hur KICKS samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot KICKS och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller databehandling inom KICKS generellt.

Integritetspolicyn gäller personuppgifter som samlas in via KICKS hemsida kicks.se (”kicks.se”). Den gäller även personuppgifter som du registrerat som medlem i vårt lojalitetsprogram (”KICKS Club”) och i förekommande fall vid behandling av personuppgifter i fysisk butik.

Utöver denna policy gäller  köpvillkor för inköp på kicks.se och medlemsvillkor för KICKS Club.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

KICKS Kosmetikkedjan AB, org.nr 556432-9281 (”KICKS”), adress: Box 426, 101 28 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Kicks?

Personuppgifter som du har lämnat till KICKS

Du kan komma att ge KICKS information om dig själv när du använder KICKS tjänster såsom vid köp i KICKS fysiska butiker, vid beställning eller som besökare på kicks.se, vid medlemskap i KICKS Club eller när du kontaktar oss via KICKS Kundservice. Personuppgifter som brukar aktualiseras är:  

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc; samt
 • Konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod),  fakturainformation etc.

Personuppgifter som KICKS har samlat in om dig
KICKS samlar in personuppgifter om dig när du använder KICKS tjänster, såsom vid köp i KICKS fysiska butiker, vid beställning eller som besökare på kicks.se, vid medlemskap i KICKS Club eller när du kontaktar oss via KICKS Kundservice. Personuppgifter som brukar aktualiseras är:

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.;
 • Information om varor och/eller tjänster som du genom sökningar och klick har intresserat dig av på kicks.se;
 • Information om öppnande av e-post som KICKS skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet;
 • Din order-, köp- och klickhistorik som kund, medlem och besökare;
 • Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier och till KICKS Kundservice
 • Information om hur du använder KICKS tjänster såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten etc.;
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar;
 • Enhetsinformation, såsom IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar; samt
 • Bild/videoinspelning från kamerabevakning

Personuppgifter som KICKS har samlat in från tredje part
I vissa fall använder KICKS personuppgifter från andra källor, såsom vid uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper KICKS eller dem att förstå användarbeteende och preferenser. En annonsör kan t ex ge KICKS information om vad som hände efter ett klick på en annons för att KICKS ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevant för dig som kund.

Särskilt om personnummer
KICKS behandlar ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera medlemsregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identifiering är den enda garantin för att värdehandlingar såsom bonuscheckar inte hamnar i fel händer utan används av rätt person.

Särskilt om skyddad identitet
För medlemmar med skyddad identitet görs inga postala utskick från KICKS. Om du har angett telefonnummer och e-postadress på Mina Sidor på KICKS hemsida kommer du dock fortfarande få kommunikation via e-post och sms. Inställningar för dessa utskick kan du själv anpassa genom att logga in på Mina Sidor.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar KICKS dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser, t. ex.   krav i bokföringslag, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system; samt
 • För att förhindra missbruk såsom bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar KICKS dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås

I samband med när du köper KICKS produkter eller använder KICKS tjänster: 

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter; samt
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, t.ex.  genom att tillhandahålla dig information och faktiskt fullgöra KICKS erbjudna tjänster

I samband med medlemskap inom KICKS Club, som ett avtal mellan dig och KICKS:

 • För att kunna hantera ditt medlemskap och användarkonto i enlighet med medlemsvillkoren för KICKS Club, t.ex. för utskick av bonuscheckar;
 • För att kunna skicka generella erbjudanden som gäller för medlemmar;
 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevant för dig; samt
 • Genomföra analyser av uppgifter, såsom köphistorik, för att uppfylla KICKS åtaganden enligt medlemsvillkoren

Om du inte lämnar de personuppgifter som behövs för att fullgöra avtalet ifråga har KICKS inte möjlighet att uppfylla åtaganden i förhållande till dig.

För följande ändamål behandlar KICKS dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning

 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event; samt
 • Om du är medlem i KICKS Club eller gjort något köp hos Kicks: För att kunna skicka direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad

I dessa fall ligger KICKS intresse av att behandla dina personuppgifter i att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i olika former, såsom personligt anpassade erbjudanden och relevant kommunikation.

 • För kund- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt; samt
 • För att utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Det enligt KICKS berättigade intresset är i dessa fall att hålla tjänsterna relevanta, varför vi behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.

 • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget; samt
 • För att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra lagöverträdelser genom t ex kamerabevakning i butik

Säkerhet är högt värderat hos KICKS, där t ex ovannämnda kamerabevakning sker för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder. Kamerabevakning sker endast i den omfattning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, t ex för närvarande Kamerabevakninglag (2018:1200).

För följande ändamål behandlar KICKS dina personuppgifter med stöd ditt uttryckliga samtycke

 • För att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av KICKS tjänster efter att du godkänt KICKS användning av cookies; samt
 • Skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad

Kicks cookie-policy hittar du lite längre ner på den här sidan.  

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?KICKS kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande.

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna hantera KICKS Club och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar.

Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. KICKS använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.

 • Samarbetspartners som hanterar betalning.För att hantera betalningar som görs av KICKS kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

 • Vid avyttring.
  • Ifall KICKS säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan KICKS komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Ifall KICKS eller en väsentlig del av KICKS tillgångar förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om kunder komma att delas.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Var behandlar KICKS dina personuppgifter?KICKS och KICKS leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES finns antingen beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, alternativt tillser KICKS att det finns lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är en godkänd uppförandekod eller att företaget med samarbetspartnern ingått avtal med en av EU-kommissionen utfärdad standardavtalsklausul.   

Om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som KICKS har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta KICKS på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter.

Hur länge behandlar KICKS dina personuppgifter?KICKS behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara t ex vara så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller så länge det krävs enligt lag.  

Nedan följer exempel på bestämda lagringstider och faktorer som vägs in vid beslut om lagringstid för vissa typer av behandlingar.

 1. Exempel på ändamål: För att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra lagöverträdelser genom t ex kamerabevakning i butik.

Hur länge lagras datan? Inspelat material från kamerabevakning i butik sparas maximalt i 30 dagar. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid som polisen har behov av materialet.

 1. Exempel på ändamål: För att följa tillämplig lagstiftning eller fullfölja rättsliga förpliktelser:

Hur länge lagras datan? Det beror på lagstiftning! De områden som oftast aktualiseras är bokföringslag, konsumenträttslig lagstiftning eller det som rör produktansvar. Dina personuppgifter sparas med andra ord i den mån KICKS är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 1. Exempel på ändamål: För att fullgöra vårt avtal med dig

Hur länge lagras datan? När du har registrerat dig som medlem i KICKS Club behandlar KICKS dina personuppgifter lagras dina uppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos KICKS eller annars begär att KICKS ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader.

Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.

 1. Exempel på ändamål: Skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad


Hur länge lagras datan? KICKS kommer att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen till dess du avregistrerar dig, återkallar eventuellt lämnat samtycke eller meddelar KICKS att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta KICKS Kundservice eller som medlem via Mina Sidor på kicks.se.

Med exemplen ovan vill vi måla upp hur lagringstider bestäms hos oss på KICKS. Utgångspunkten är som nämnt att KICKS behandlar data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Hur skyddar KICKS dina personuppgifter?KICKS vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Företagets säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång och rätt till rättelse Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som KICKS behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka personuppgifter  KICKS behandlar och för vilka ändamål KICKS använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) och rätt till begränsning

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot KICKS behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta. Exempel på undantag från rätten till radering är om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att KICKS måste spara personuppgifterna.

Rätt till registerutdrag och dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till KICKS i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information KICKS har om dig ber vi dig till att fylla i detta formulär.

Rätt att göra invändning
Ifall KICKS behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. Behandlingen upphör med hänsyn till din invändning, såvida KICKS inte kan visa på tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade.

Du har också en absolut rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Det innebär att KICKS kommer att upphöra med direktmarknadsföringen.             

Övrigt

All kommunikation och samtliga åtgärder som KICKS vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. KICKS förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till KICKS framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende KICKS behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

KICKS användning av cookies och liknande teknikerKICKS använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av KICKS tjänster. KICKS använder cookies på kicks.se och andra online-kanaler. Här förklaras hur KICKS använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. KICKS använder sig av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos KICKS används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder KICKS cookies?
De cookies KICKS använder förbättrar normalt sett de tjänster KICKS erbjuder dig. Några av KICKS tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. KICKS använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av KICKS tjänster. KICKS använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. KICKS använder även cookies som möjliggör för KICKS att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av KICKS tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av Integritetspolicyn
KICKS förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras om på kicks.se en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.kicks.se/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till KICKS
Har du frågor rörande KICKS hantering av dina personuppgifter, eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till KICKS hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta KICKS enligt uppgifterna nedan. Du som inte längre vill motta utskick eller kommunikation kan när som helst som medlem logga in på Mina Sidor på kicks.se och avregistrera dig från utskick eller kontakta KICKS Kundservice. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
Kundservice
KICKS Kosmetikkedjan AB
Box 426
101 28 Stockholm

E-post: kundservice@kicks.se
Telefon: 020-42 322
Webb: kicks.se/kundservice

***
Integritetspolicyn fastställdes av Kicks Kosmetikkedjan AB den 30 augusti 2018

 • Fri frakt över 99 kr
  Fri frakt över 99 kr
 • Hemleverans
  Hemleverans
 • Gratis varuprover
  Gratis varuprover

KICKS Club: poäng på alla köp

Som medlem skämmer vi bort dig med massor av sköna förmåner!

Gratis varuprover

På kicks.se kan du välja att få två varuprover med i varje beställning.

Klimatkompenserad leverans

När du handlar på kicks.se kan du välja PostNords klimatkompenserade alternativ.

Expertrådgivning

Få expertråd av våra utbildade skönhetsexperter.

KICKS nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av de senaste erbjudandena & trenderna

Fraktsätt
Instabox, hemleverans & postombud
Betalsätt
Klarna, Swish, Kort
KICKS har ett av Sveriges bredaste sortiment inom makeup, doft, hudvård och hårvård. Hos KICKS kan du handla smink, parfym och andra produkter från ledande varumärken såväl i butik som direkt på nätet. Våra utbildade hudterapeuter och makeupartister hjälper dig hitta rätt även online.
Copyright © KICKS 2021Kundservice 020-42 32 22